Filmore sẻ chia “Tết ấm no” với đồng bào miền Trung

...