Filmore ủng hộ TP. Đà Nẵng 600 triệu đồng chống Covid-19

...