GIÁM ĐỐC
PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 • Bộ Phận Phát triển Kinh doanh
 • Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển 30 Nov,2022
 • Loại Công Việc Full-time
Ứng tuyển ngay

BẠN SẼ PHẢI

1. Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng phát triển kinh doanh.

2. Tổ chức, triển khai các nghiệp vụ theo chức năng của Phòng phát triển kinh doanh.

3. Xây dựng kế hoạch bán hàng, chương trình bán hàng, giá bán và các hạng mục phục vụ cho công tác bán hàng.

4. Tổ chức triển khai và lựa chọn các sàn giao dịch được quyền phân phối các sản phẩm của Công ty.

5. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm Công ty và là đầu mối giải quyết tất cả các vướng mắc trong suốt quá trình trước bán hàng – trong thời gian bán hàng – sau bán hàng.

6. Tổ chức quản lý ngân sách phòng phát triển kinh doanh, ngân sách bán hàng

7. Tham mưu Ban điều hành tất cả các hạng mục liên quan đến chức năng Phòng phát triển kinh doanh

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.


BẠN SẼ MANG ĐẾN

+ Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cho chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý tài chính.

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

+ Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý chiến lược, lập và kiểm soát kế hoạch.

+ Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

+ Khả năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp tốt.

+ Ưu tiên ứng viên đã làm việc cho các chủ đầu tư dự án bất động sản.


BẠN SẼ ĐƯỢC

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

ĐƠN ỨNG TUYỂN

  THE FILMORE

  Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
  Close