SỨ MỆNH

Kiến tạo không gian sống sáng tạo và giàu cảm xúc đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng đồng thời mang đến những giá trị bền vững

Mouse Chevron Down
Image
Image

TẦM NHÌN ĐẾN 2025

Trở thành tổ chức tiên phong và được công nhận trong việc chuyển đổi ngành bất động sản Việt Nam thông qua những đổi mới không ngừng, sản phẩm xuất sắc cùng đội ngũ mạnh mẽ, tư duy tiên tiến thiết lập nên các tiêu chuẩn mới.

Image

TẦM NHÌN ĐẾN CUỐI NĂM 2025

  • Con người: điểm đánh giá NPS > 80%.
  • Vận hành 4 dự án trên thị trường.
  • Quy mô Công ty vốn chủ sở hữu 2.400 tỷ.
  • Cải tiến số hóa toàn diện.
Image

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRỌN VẸN

TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

Image

KHƠI NGUỒN
THĂNG HOA CÙNG CUỘC SỐNG

THE FILMORE

Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
Close