Khối đếTầng Thượng
3 phòng ngủ2 phòng ngủ1 phòng ngủ
CH 04; CH 08Tầng 03 - 08 CH 05; CH 06Tầng 3A - 08 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 05; CH 06Tầng 03 CH 04; CH 08Tầng 03 - 08 CH 04; CH 08Tầng 03 - 08