KẾ TOÁN
TỔNG HỢP

 • Bộ Phận Tài chính & Kế toán
 • Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển 31 Dec,2023
 • Loại Công Việc Toàn thời gian
Ứng tuyển ngay

Hỗ trợ Kế toán trưởng xử lý các công việc Tài chính & Kế toán và các hoạt động phòng TCKT. Chịu trách nhiệm chuẩn bị tất cả các báo cáo liên quan, làm việc với trách nhiệm như là Kế toán tổng hợp.


BẠN SẼ PHẢI

Hoạt động đối ngoại: Hỗ trợ Kế toán trưởng;

 • Các báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm như: VAT, TNDN, WHT… và các báo cáo khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
 • Hỗ trợ lập báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
 • Liên hệ với đội ngũ kiểm toán viên bên ngoài để sắp xếp kiểm toán hàng năm.
 • Làm việc với cục thuế về tất cả các vấn đề về thuế và các đơn vị bên ngoài khác.

Hoạt động nội bộ

 • Lập, kiểm soát và lưu giữ chứng từ kế toán, chứng từ gốc theo Chính sách tài chính của công ty
 • Lập, kiểm soát và duy trì sổ sách kế toán & Hệ thống kế toán
 • Chuẩn bị các báo cáo quản lý bao gồm nhưng không giới hạn ở các báo cáo hàng tháng, hàng quý/hàng năm, ngân sách hàng năm và dự báo hàng quý
 • Hỗ trợ các thành viên khác hoặc trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế địa phương.
 • Kiểm tra chứng từ thanh toán theo Giới hạn quyền hạn của Công ty, tìm kiếm cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Quản lý & điều hành TSCĐ với các bộ phận liên quan
 • Chuẩn bị và xem xét doanh thu, chi phí, hóa đơn và các tài liệu kế toán khác.
 • Lập báo cáo tài khoản theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), các vấn đề vướng mắc được đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.
 • Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, hướng dẫn họ thực hiện theo quy trình tài chính của công ty để kiểm soát chi phí và giảm thiểu rủi ro.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

BẠN SẼ MANG ĐẾN

 • Bằng cử nhân Tài chính/Kế toán
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia hoặc Công ty Bất động sản.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính hoặc Kế toán, 02 năm kinh nghiệm trong GL
 • Sử dụng thành thạo Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet.
 • Có khả năng làm báo cáo và trình bày bằng tiếng Anh.
 • Công việc đòi hỏi sẵn sàng làm việc theo lịch trình linh hoạt.

BẠN SẼ ĐƯỢC

 • Lương: Thỏa thuận
 • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội….
 • Chương trình học/Đào tạo
 • Thưởng KPI
 • Team building, các chương trình hoạt động của Cty….
 • Ăn trưa
 • Đào tạo

ĐƠN ỨNG TUYỂN

  Họ *

  Tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Porfile / CV Portfolio*

  THE FILMORE

  Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
  Close