CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
TÀI CHÍNH

 • Bộ Phận Tài chính & Kế toán
 • Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển 31 Mar,2024
 • Loại Công Việc Toàn thời gian
Ứng tuyển ngay

BẠN SẼ PHẢI

Trực tiếp thực hiện và tiến hành các công việc liên quan tới quản lý tài chính trong công ty Quản lý thủ tục pháp lý thiết kế.

 • Hỗ trợ CFO trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động AOP và ngân sách hoạt động hàng năm, cũng như việc kiểm soát ngân sách hàng tháng
 • Phối hợp với bộ phận kinh doanh, marketing xây dựng chương trình bán hàng, tính toán và kiểm soát giá bán hàng.
 • Phân tích báo cáo tài chính, đưa ra nhận định và tư vấn cho cấp trên
 • Phối hợp với phòng kế toán và phòng ban chức năng trong việc kiểm soát danh mục tài sản, công cụ dụng cụ của công ty
 • Hỗ trợ quản lý rủi ro tài chính và kiểm soát tuân thủ trong lĩnh vực tài chính trong hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Hỗ trợ quản lý nguồn vốn hoạt động của doanh nghiệp

Trực tiếp thực hiện và tiến hành các công việc liên quan tới quản lý quan hệ nhà đầu tư .

 • Hỗ trợ CFO Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch hoạt động quan hệ nhà đầu tư và thực hiện kết nối với nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng.
 • Phối hợp với các Phòng ban để thực hiện nghĩa vụ báo cáo với cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và nội bộ đúng hạn

Trực tiếp thực hiện và tiến hành các công việc liên quan tới cổ đông.

 • Hỗ trợ CFO trong việc chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM).
 • Lập báo cáo, cung cấp nội dung công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật, yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ tiến trình niêm yết IPO.

Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.

 • Thẩm định định giá tài sản
 • Soạn thảo Hợp đồng

BẠN SẼ MANG ĐẾN

 • Bằng cử nhân Tài chính/Kế toán
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia hoặc Công ty Bất động sản
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong Big4, từng làm qua Báo cáo hợp nhất và IFRS.
 • Có kiến thức tốt về Kế toán thuế, Đầu tư (Chứng khoán, Bất động sản…), Ngân quỹ.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế/Tài chính/Kế toán/Đầu tư hoặc bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan
 • Kỹ năng máy tính nâng cao trên MS Office, Thành thạo ứng dụng MS Excel và ưu tiên đã làm với hệ thống SAP
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
 • Có tổ chức tốt, trung thực và cam kết cao
 • Chú ý đến chi tiết và độ chính xác cao
 • Khả năng làm việc hiệu quả và độc lập
 • Giao tiếp tốt, khả năng lập báo cáo và trình bày chuẩn bằng tiếng Anh
 • Công việc đòi hỏi sẵn sàng làm việc theo lịch trình linh hoạt.

BẠN SẼ ĐƯỢC

 • Lương: Thỏa thuận
 • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội….
 • Chương trình học/Đào tạo
 • Thưởng KPI
 • Team building, các chương trình hoạt động của Cty….
 • Ăn trưa

ĐƠN ỨNG TUYỂN

  Họ *

  Tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Porfile / CV Portfolio*

  THE FILMORE

  Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
  Close