CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
TÀI CHÍNH

 • Bộ Phận Tài chính & Kế toán
 • Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển 31 Dec,2023
 • Loại Công Việc Toàn thời gian
Ứng tuyển ngay

BẠN SẼ PHẢI

 • Hỗ trợ Giám đốc tài chính trong tất cả các khía cạnh về Thuế, Tài chính, Hành chính, Kiểm soát tín dụng; Kiểm soát nội bộ, Tiếp thị bán hàng và Chính sách giá của Công ty.
 • Duy trì và thực hiện các hệ thống Thuế & Tài chính và Kiểm soát nội bộ phù hợp theo các chính sách của Công ty và các yêu cầu pháp lý.
 • Lập báo cáo quản trị kịp thời, chính xác.
 • Chuẩn bị tất cả các báo cáo trình Quản lý theo Thuế & Tài chính, bao gồm cả yêu cầu nội bộ và bên ngoài.
 • Chuẩn bị kế hoạch nộp ngân sách /dự báo.
 • Lập và thực hiện các báo cáo/thông tin đột xuất theo yêu cầu của CFO theo từng thời điểm như: phát triển kinh doanh, đầu tư dự án mới, thẩm định, Số hóa hệ thống Tài chính Kế toán, v.v.

TÀI CHÍNH

 • Rà soát Báo cáo tài chính hàng tháng toàn diện, chi tiết như Lãi lỗ, Bảng cân đối kế toán, Tình trạng dòng tiền, phân tích và so sánh Báo cáo tài chính của kỳ thực tế với dự báo, Ngân sách & kỳ trước.
 • Phối hợp với nhóm Bán hàng & Tiếp thị để đánh giá và tính toán doanh số bán hàng, chiến dịch tiếp thị và chính sách giá.
 • Phối hợp với các nhóm/bộ phận khác để chuẩn bị quy trình Ngân sách hàng năm
 • Lập Báo cáo tài chính, dự báo Báo cáo Quản trị (BCQT) hàng tháng & hàng quý
 • Rà soát báo cáo dự báo dòng tiền hàng tuần và hàng tháng cho các công ty trong tập đoàn & báo cáo dòng tiền hợp nhất
 • Theo dõi chặt chẽ tiền mặt để lên kế hoạch thanh toán Chi phí hoạt động (OPEX) và Chi phí vốn (CAPEX).
 • Theo dõi khoản vay, lập hồ sơ vay & đăng ký với NHNN.
 • Chuẩn bị báo cáo Quản trị theo Thuế & Tài chính; các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của CFO.

KHÁC

 • Cung cấp kế hoạch liên quan Thuế và xem xét các tờ khai thuế thu nhập phức tạp. Điều phối nhóm Kế toán và đánh giá hiệu suất Thuế của họ. Xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế.
 • Nghiên cứu, cập nhật tất cả các thông tư/điều lệ/thông tư mới về Thuế, Pháp lý, Tài chính để cập nhật cho CFO
 • Tham gia quá trình Phát triển Doanh nghiệp thông qua đầu tư, M&A. Sẵn sàng tham gia sâu vào mô hình tài chính, Due Diligence và Pháp lý dự án.

BẠN SẼ MANG ĐẾN

 • Bằng cử nhân Tài chính/Kế toán
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia hoặc Công ty Bất động sản
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong Big4, từng làm qua Báo cáo hợp nhất và IFRS.
 • Có kiến thức tốt về Kế toán thuế, Đầu tư (Chứng khoán, Bất động sản…), Ngân quỹ.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế/Tài chính/Kế toán/Đầu tư hoặc bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan
 • Kỹ năng máy tính nâng cao trên MS Office, Thành thạo ứng dụng MS Excel và ưu tiên đã làm với hệ thống SAP
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
 • Có tổ chức tốt, trung thực và cam kết cao
 • Chú ý đến chi tiết và độ chính xác cao
 • Khả năng làm việc hiệu quả và độc lập
 • Giao tiếp tốt, khả năng lập báo cáo và trình bày chuẩn bằng tiếng Anh
 • Công việc đòi hỏi sẵn sàng làm việc theo lịch trình linh hoạt.

BẠN SẼ ĐƯỢC

 • Lương: Thỏa thuận
 • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội….
 • Chương trình học/Đào tạo
 • Thưởng KPI
 • Team building, các chương trình hoạt động của Cty….
 • Ăn trưa

ĐƠN ỨNG TUYỂN

  Họ *

  Tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Porfile / CV Portfolio*

  THE FILMORE

  Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
  Close