CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁP LÝ
(XÂY DỰNG)

  • Bộ Phận Pháp lý
  • Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển 30 Jun,2024
  • Loại Công Việc Toàn thời gian
Ứng tuyển ngay

BẠN SẼ PHẢI

Soạn lập tài liệu vận hành liên quan đến pháp lý (xây dựng)

  • Theo dõi các văn bản pháp luật (bộ luật, luật, thông tư, nghị định…) có liên quan đến yếu tố pháp lý trong hoạt động thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng của Công ty.
  • Soát xét về mặt pháp lý tất cả các văn bản, tài liệu cấp Công ty do các Phòng/Ban soạn lập trước khi gửi cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng.
  • Thực hiện soạn thảo tất cả các hợp đồng mẫu của Công ty với các nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác, khách hàng trong hoạt động thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng.
  • Soát xét pháp lý tất cả các hợp đồng do Phòng/Ban có liên quan soạn thảo với các nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác, khách hàng trong hoạt động thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng.
  • Tham gia đàm phán hợp đồng cùng các Phòng/Ban Công ty khi có phát sinh điều khoản khác với Hợp đồng mẫu của Công ty ban hành
  • Hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn cho các Phòng/Ban liên quan xử lý các vấn đề pháp lý xây dựng với các nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác, khách hàng trong tiến trình thực hiện Hợp đồng.
  • Giải quyết các tranh chấp phát sinh về pháp lý trong quá trình thực hiện các hoạt động thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng của Công ty.
  • Tham mưu và tư vấn các vấn đề pháp lý, khiếu nại, tố cáo nảy sinh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bên thứ ba trong tiến trình thực hiện hoạt động thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng của Công ty
  • Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật xây dựng.

Thực hiện soạn thảo hệ thống tài liệu quản lý và đánh giá nội bộ Phòng

  • Lập kế hoạch xây dựng hệ thống tài liệu quản lý hàng năm thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ…)
  • Soạn thảo hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng theo kế hoạch soạn thảo tài liệu quản lý của toàn Công ty
  • Soát xét về mặt pháp lý với các TLQL của Hội đồng quản trị do Ban Kiểm Soát nội bộ soạn thảo.
  • Soát xét và góp ý về tính pháp lý toàn bộ các tài liệu quản lý của Công ty (bao gồm các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc….); đảm bảo phù hợp yêu cầu của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
  • Phối hợp với Giám đốc pháp lý lập kế hoạch và tiến hành đánh giá AOP, OKRs của Phòng Pháp lý

Nhiệm vụ khác

  • Hỗ trợ và tư vấn pháp luật, cho các Phòng/Ban liên quan xử lý các vấn đề pháp lý trong hoạt động thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng của Công ty.
  • Triển khai hệ thống báo cáo, kế hoạch, lưu trữ nội bộ phòng, báo cáo và kế hoạch chuyên môn theo quy định nếu có.

Các công việc khác được Ban lãnh đạo Công ty phân công tại từng thời điểm


BẠN SẼ MANG ĐẾN

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Luật,

Kiến thức: Am hiểu về quy trình và thủ tục pháp lý, bao gồm việc soạn thảo và xem xét hợp đồng, giấy tờ pháp lý và các tài liệu liên quan

Kinh nghiệm Chuyên môn: 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý

Kỹ năng:

  • Thành thạo MS office
  • Sử dụng Anh ngữ lưu loát trong công việc
  • Xây dựng chính sách quy trình bao gồm việc soạn thảo và xem xét hợp đồng, giấy tờ pháp lý và các tài liệu liên quan.

BẠN SẼ ĐƯỢC

  • Lương: Thỏa thuận
  • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội….
  • Chương trình học/Đào tạo
  • Thưởng KPI
  • Team building, các chương trình hoạt động của Cty….
  • Ăn trưa

ĐƠN ỨNG TUYỂN

    Họ *

    Tên *

    Email *

    Điện thoại *

    Porfile / CV Portfolio*

    THE FILMORE

    Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
    Close